Rozdzielnia wysokiego napięcia

Abyśmy cieszyli się obecnością energii elektrycznej w naszych domach i mieszkaniach, niezbędna jest do tego cała infrastruktura, od wytworzenia prądu, a zatem elektrowni - przez linie przesyłowe - aż do mojej rozdzielni w miejscu pracy czy zamieszkania. Rozdzielnia wysokiego napięcia to urządzenie, dzięki któremu możliwy jest przesył energii elektrycznej w najdalsze zakątki naszego kraju. Od sprawności teraz tego typu urządzeń zależy, czy nie tracimy kilka energii podczas jej przesyłu. Właściwie usytuowana rozdzielnia wysokiego napięcia umożliwia teraz sprawne obsługiwanie podległego terenu, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo mieszkańcom. Każda rozdzielnia wysokiego napięcia składa się z dwóch podstawowych elementów - rozdzielnia górnego napięcia transformatorów oraz dodatkowo rozdzielnia dolnego napięcia - oba te elementy współtworzą stały układ zależnych od siebie urządzeń. Należałoby dodać, że rozdzielnia wysokiego napięcia ma możliwość być usytuowana na zewnątrz (częstsze rozwiązanie), jak też i w pomieszczeniach specjalnie do tego przystosowanych.